จ.มุกดาหาร จากปัตตานี แปลงส่งเสริมต้นแบบ

admin2

จ.มุกดาหาร จากปัตตานี แปลงส่งเสริมต้นแบบเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิดใหม่
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10 00 น
หน่วย ร้อย ทพ ที่ 2012 ฉก ทพ 20 ลงพื้นที่ แปลงส่งเสริมต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้ การผลิตทุเรียนให้คุณภาพดีผโดย ร ต อดุล ลับดีพะเนาร์ ปฎิบัติราชการแทน ผบ ร้อย ทพ 2012 ฉก ทพ 20 พร้อมด้วย จ ส อ พุฒธะ ทบแปหัวหน้าชุด เสริมสร้างความเข้าใจเข้าร่วมวันภ่ายทอดเทคโนโลยีเพี่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
Fielddsy 2565 ณ แปลงเรียนรู้การผลิดทุเรียนที่มีคุณภาพและเรียนที่ใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิดซึ่งมี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมี นายอาแว กระโดเป็นเกษตรกรต้นแบบในงานมีการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ที่ 1 ภ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันโรคโดยการฉีดเข้าลำต้นการจัดดินเพื่อการเกษตรและการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตรและการจัดทำบัญชีฟาร์มการผลิตอาหารสัตว์น้ำแบบลดต้นทุนและการเลี้ยงส้ตว์ปีกโดยมี นายวิรัตน์ บุญุจันทร์ ปลัดอาวุโส เป็นตัวแทนนายอำเภอและ นางภาวะดี นิ่มหนู ปลัดอำเภอหัวหน้าประจำตำบลผู้นำท้องถิ่นบัณฑิดอาสาหน่วยงานราชการในพื้นที่และพี่น้องประชาชนเกษตรในเขตพื้นที่บ้านบาซากาจิหมู่ที่ 2 ตำบล กระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และผลการปฏิบัติงานพี่น้องประชาชนให้ความสนใจและศืกษาเก็บข้อมูล เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฎิบัติ ให้กับเกษตรกรยุคใหม่ต่อไป

ภาพ แจ็คกี้ นักรบกรุงศรี เรียบเรียงโดย สุดารัตน์ คนไว เหยี่ยวข่าวยอดพญายมรายงาน

Next Post

จังหวัดมุกดาหาร เขตอำเภอเมือง ร่วมกิจกรรม

จังหวัดมุกดาหาร เขตอำเภอเมือง ร่วมกิจกรรมคนมุกสุขใ […]

ข่าวภูธร