จังหวัดมุกดาหาร เขตอำเภอเมือง ร่วมกิจกรรม

admin2

จังหวัดมุกดาหาร เขตอำเภอเมือง ร่วมกิจกรรมคนมุกสุขใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันศุกร์ของอาทิตย์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 นนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานราชการร่วมกิจกรรมคนมุกสุขใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรพระ ทุกวันศุกร์ณวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร สำหรับหน่วยงานร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร สถานีกรมอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานราชการ ร่วมกันใส่บาตรพระ ณวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ โดยมีพระมหามงคลมงคลคุโฌเจ้าอาวาส

วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์เป็นประธานสงฆ์ จังหวัดมุกดาหารและส่วนราชการต่างๆพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างอานิสงส์ผลบุญทั้งกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและครอบครัวและยังได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้ มีพระคุณรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของ ชนในชาติและสืบต่อพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป ภาพโดย สุวิทย์ โพธิรัชต์
เรียบเรียงโดย สุดารัตน์ คนไว
เหยี่ยวข่าวยอดพญายมรายงาน

Next Post

อ ดงหลวงจ.มุกดาหาร วันที่ 27 พฤษภาคม

อ ดงหลวงจ.มุกดาหาร วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ที่บ้านเ […]

ข่าวภูธร