เชียงราย วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10.45 น.

admin2

เชียงราย วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10.45 น. นางบุษบา บุญญลักษณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นางอัญชลี จันทร์ตระกูล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 8 สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยม นายเสวย จินาจันทร์ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ทำให้บ้านเลขที่ 5 หมู่ 13 บ้านหนองเป็ด ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในการนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องครัว ผ้าห่ม ข้าวสาร น้ำดื่ม และเงินสด จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

Next Post

พิษณุโลก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง

พิษณุโลก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ […]

ข่าวภูธร