วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

admin2

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิด โครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี โครงการ รถคลิกนิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสของตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาทางด้านสายตา ร่วมลงทะเบียนทั้งหมด จำนวน 301 ราย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

ชาวบ้านเบตงรวมตัวกว่า 120คนเข้ายื่นหนังสือขอที่ทำ

ชาวบ้านเบตงรวมตัวกว่า 120คนเข้ายื่นหนังสือขอที่ทำก […]

ข่าวภูธร