กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” งาน

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” งานอาจริยบูชา 152 ปี หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสังวาล พรมสำลี กธอ-ฟ. พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พรคุณา วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ. และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมงานอาจริยบูชา 152 ปี “หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต” พร้อมมอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 40 แพ็ค 480 ขวด เพื่อร่วมทำบุญสนับสนุนใช้ภายในงานพิธีฯ และโรงทาน โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้นำการส่งมอบฯ พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ร่วมจัดทำโรงทาน อีกด้วย ณ วัดภูหล่น บ้านภูหล่น อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบน้ำดื่ม "น้ำใจ กฟผ." สนับสนุนให้กับ

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.&#82 […]

ข่าวภูธร