กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ.

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. สนับสนุนให้กับอำเภอสิรินธรและอำเภอพิบูลมังสาหาร วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิเศษหมื่น ชก.4 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิรินธร มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. สนับสนุนให้กับอำเภอสิรินธรและอำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อใช้ในการประชาคมกลุ่มประมงพื้นบ้านและจุดบันทึกถ้อยคำราษฎรผู้ประกอบอาชีพประมงเขื่อนปากมูล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ บ้านโนนหินกอง ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จำนวน 20 แพ็ค 240 ขวด โดยมี นายครีม อรสาร ผู้ใหญ่บ้านโนนหินกอง เป็นผู้รับมอบฯ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 30 แพ็ค 360 ขวด โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ภักดีโยธิน ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นผู้รับมอบ

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับคณะกรมพัฒนา

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับคณะกรมพัฒนาพลังงานทดแ […]

You May Like

ข่าวภูธร