อุบลฯ นายทะเบียนสหกรณ์สั่งระงับการจ่ายเงินให้แก่

admin2

อุบลฯ นายทะเบียนสหกรณ์สั่งระงับการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุบลราชธานี วันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.นายองอาจ สารพัฒน์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี และ คณะกรรมการชุดที่ 63/2566ได้ดำเนินการประชุมชี้แจง 5โครงไปแล้วในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เฉพาะผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี วันนี้ 4 มิถุนายน 2566 ประชุมเฉพาะสมาชิกที่ถูกนาย ทะเบียนสหกรณ์สั่งระงับการจ่ายเงิน โครงการ ส.ค.ส.1 ส.ค.ส.2,ก.ส.ค.ก.น.ส.รวมและร่มเกล้า ไทรทองรวมเป็นเงิน 576,830 200 บาท เพื่อทำความเข้าใจและเปิดให้สมาชิกที่มี ผลกระทบจากการถูกระงับการจ่ายเงินได้ซักถามข้อข้องใจการถูกระงับในหลายแง่มุม รวมทั้งปัญหาต่างๆที่สมาชิกมีข้อข้องใจได้ถามคณะกรรมการฯและคณะกรรมการได้ตอบข้อข้องใจต่างๆ เพื่อให้สมาชิกที่ถูกระงับการจ่ายเงินได้ไปตอบข้อขัองใจของสมาชิกที่ไม่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ได้เข้าใจ สรุป เข้าข่ายกระทำความผิดต่อ พ.ร.บ.ประกันชีวิต คำสั่งระงับการจ่ายเงินผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย คณะกรรมการชุดใดทำผิดมีสิทธิ์เจอทั้งแพ่งและอาญา สหกรณ์จะจ่ายเงินต้นแก่สมาชิกจากเงินทุนสำรองสหกรณ์ คำตอบคือสหกรณ์ต้องคืนเงินทุกโครงการให้แก่สมาชิก เงินที่บริจาคเข้าทั้ง 5โครงการจะได้รับคืนทุกคน การคืนเงินบริจาคสหกรณ์รอนายทะเบียนสหกรณ์สั่งการต่อไป

นายสมเดช ทองปัน รายงาน

Next Post

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสาปลูกป่า

Post Views: 127 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จิ […]

ข่าวภูธร