อาชีวะอุบลฯ จับมือกลุ่มศิลปินอีสานตอนล่าง สมาคมศิลปินอีสาน ล

admin2

อาชีวะอุบลฯ จับมือกลุ่มศิลปินอีสานตอนล่าง สมาคมศิลปินอีสาน ลงนามความร่วมมือสืบสานงานศิลปะร่วมกันพร้อมเปิดนิทรรศการโครงการ “วาดแผ่นดินอีสาน” สามพันโบก ที่หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รับเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเมืองดอกบัว

วันนี้ (15 มิถุนายน 2565 ) เวลา 15.00 น. นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดนิทรรศการโครงการ “วาดแผ่นดินอีสาน” สามพันโบก ผลงานโดย กลุ่มศิลปินอีสานตอนล่าง สมาคมศิลปินอีสาน ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กิจกรรมภายในงานมีการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมศิลปินอีสาน นำโดย ดร.ศักชัย อุทธิโท นายกสมาคมศิลปินอีสาน กลุ่มศิลป์ศรีวนาลัย นำโดย อาจารย์สันติ ทองสุข ศิลปินอาเซียน ประธานกลุ่มศิลป์ศรีวนาไล
จากนั้นเป็นพิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะจากกลุ่มศิลปินอีสานตอนล่าง สมาคมศิลปินอีสาน โดยมีผลงานที่นำมาจัดแสดงจำนวน 60 ผลงาน อาทิ ผลงานของ อ.โชคชัย ตักโพธิ์ ศิลปินมรดกอีสาน เจ้าของ รางวัล “ครูยิ่งคุณ” จากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ผลงานที่จัดแสดงชื่อ “แก่งกะเบา” พร้อมด้วย อ.จุฑา ขำเปรมศรี ผลงาน “สามพันโบก” อ.สันติ ทองสุข ผลงาน “ผาซันอุบล” อ.เทอดศักดิ์ ไชยกาล ผลงาน “ขอบฟ้าที่สามพันโบก” “วิถีชาวบ้านสามพันโบก” “ยกมือท้าวฟ้าที่สามพันโบก” เป็นต้น ทั้งนี้กำหนดจัดแสดงใน ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน -16 กรกฎาคม 2565 ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ พร้อมนำผลงานศิลปะจากศิลปินทั้งหมดนำมาประมูลเพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาสมาคมในการสืบสานงานศิลปะต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

Next Post

ผวจ.อุบลฯ ประธานเปิดการฝึกอบรม 5 ดอกไม้ป่าพระราชทาน ชื่นชมอาชีวะอุบลฯ วิทยากรต้นแบบฝึกอบรม ให้กับตัวแทน 25 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี

ผวจ.อุบลฯ ประธานเปิดการฝึกอบรม 5 ดอกไม้ป่าพระราชทา […]

ข่าวภูธร