อยุธยา ช้างเล่นสงกรานต์ กับพี่น้องประชาชนชาว

admin2

อยุธยา ช้างเล่นสงกรานต์ กับพี่น้องประชาชนชาวอยุธยา ประธานเปิดงาน ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุลนายกเทศมนตรี นครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวังช้างอยุธยาและเพนียด สงกรานต์เริ่มแล้ววันอังคารที่ 9 เวลา 9.09 นที่วังช้างอยุธยาและเพนียดติดกับศาลหลักเมืองน้องช้าง 10 เชือกจะออก เพ้นสี ด้วยลวดลายดอกไม้เพื่อประชาสัมพันธ์งานอยุธยามหาสงกรานต์สงกรานต์กรุงเก่า 13 14 15 ร่วมสนุกกับน้องช้างได้หน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและขบวนอันงดงามของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

นางสาว รัตนาภา ศรีวิไชย อยุธยา

Next Post

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ปะทะยึดยาบ้าชายแดนแม่อาย

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ปะทะยึดยาบ้าชายแดนแม่อาย 9 เม […]

ข่าวภูธร