จังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า

admin2

จังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า
9 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มจิตอาสาหลายหน่วยงานร่วมมือกันทำแนวกันไฟป่าในพื้นที่บ้านห้วยบงหมู่ที่ 7 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 2565ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคีร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้มีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของขาติคือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนโดยมีการร่วมมือระหว่างหน่ายงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมในการทำความดีเทศบาลตำบลไชยปราการ ผู้ถูกคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปงตำ ส่วนราชการ ประชาชนในตำบลปงตำ จำนวนประมาณ 300 คน ได้ทำการทำแนวกันไฟป่าระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ทำความสะอาดรอบอ่างเก็บน้ำห้วยบง เก็บขยะในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำห้วยบง เป็นการปลุกจิตสำนึกสาธารณะเพื่อทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินเกิด นำโดยนายณรงค์ ทิพดวง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการ นางชุลีกรณ์ แนวณรงค์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง นายรัศมี แสนนามวงค์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ฯ ที่ได้นำจิตอาสาเข้ามาทำการพัฒนาพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำห้วยบงจนแล้วเสร็จตามเป้าหมายและจุดประสงค์[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=hKRYo3bHQdE[/embedyt]

นายสำราญ แสงวงค์ รายงาน

Next Post

จังหวัดเชียงใหม่ ชนเผ่าลีซู 3 ศาสนาฉลองปี

ใหม่สรงน้ำพระหยุดทำลายป่า 9 กุมภาพันธ์ 2565 ชนเผ่า […]

You May Like

ข่าวภูธร