จ. อำนาจเจริญ จิตอาสาพระราชทานตำบลดง

admin2

จ. อำนาจเจริญ จิตอาสาพระราชทานตำบลดงบัง พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบ้านดงบัง หมู่ที่ 1 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565. เวลา 08.30 น.นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ ผอ.ศอ.จอส.อ.ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางนวรัตน์ ยอดน้ำคำ ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลดงบัง นายไตรศักดิ์ วรสิทธิ์ธำรงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความั่นคง ร่วมกับ นายณรงค์ วิไลรัตน์ นายก อบต.ดงบัง นายชัยวัฒน์ พันธุมา กำนัน ต.ดงบัง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลดงบัง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณวัดบ้านดงบัง หมู่ที่ 1 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม การคมนาคมสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้าางความรักความสามัคคีของคนในชุมชน มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 62 คน

Next Post

อำเภอดอนมดแดง แหล่งประวัติศาสตร์เมือง

อำเภอดอนมดแดง แหล่งประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี ว […]

ข่าวภูธร