สุชาติ รมว.แรงงาน มอบ เลขาธิการ สปส. บุญสงค์’

admin2

สุชาติ รมว.แรงงาน มอบ เลขาธิการ สปส. บุญสงค์’ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงบ้านในจังหวัดสกลนค มื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่จังหวัดสกลนคร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต พร้อมให้กำลังใจ ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในจังหวัดสกลนคร จำนวน 3 ราย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ โดยในวันนี้ ได้มอบหมายให้ ผมพร้อมนางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และคณะลงพื้นที่ เพื่อมอบของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพถึงบ้านพัก ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายประฏิพัฒน์ คำชมภู ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทุพพลภาพ จากการประสบอุบัติเหตุทางจราจร ทำให้กระดูกสันหลังหัก อัมพาต ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 3,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล 5,526 บาท ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร ได้จ่ายสิทธิประโยชน์ไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 222,900 บาท นายยุทธศิลป์ คุ้มบ้านชาติ ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ทุพพลภาพจากสาเหตุป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง ทำให้สมองบวมและแขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ได้รับเงินทดแทน การขาดรายได้เดือนละ 7,500 บาท และได้รับเงินกรณีบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผลเป็นจำนวนเงิน 54,625.72 บาท สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนครได้จ่ายสิทธิประโยชน์ไปแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 457,500 บาท นายหนูจันทร์ โพธิ์จันทร์ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทุพพลภาพจากสาเหตุโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ทำให้เส้นเลือดสมองแตก แพทย์ทำการรักษาต้องต้องตัดขาขวาใต้เข่า ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนครได้จ่าย สิทธิประโยชน์ไปแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ผมและคณะได้มาติดตามคุณภาพชีวิต เพื่อเข้าดูแลผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที อีกทั้งรับทราบปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำสู่ การรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจในการนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มามอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีความอบอุ่น และมีความรู้สึกที่ดี เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506

Next Post

อาชีวะอุบลฯ จับมือกลุ่มศิลปินอีสานตอนล่าง สมาคมศิลปินอีสาน ล

อาชีวะอุบลฯ จับมือกลุ่มศิลปินอีสานตอนล่าง สมาคมศิล […]

You May Like

ข่าวภูธร