admin2

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 28 ก.ค.65 ที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัด) อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นำข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎร ให้มีความสุขสวัสดิ์ทีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืน ทรงสืบสานต่อยอด ศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริน้อยใหญ่ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ ทั้งยังทรงพระราชทานขวัญกำลังใจให้ควมาช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัย ให้สามารถผ่าความลำบากไปได้.

Next Post

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จับยาบ้า 2 ราย

Post Views: 39 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จับ […]

ข่าวภูธร