กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กรมประมง เยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway วันที่ 19 มกราคม 2564 นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกรระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ. พร้อมด้วย นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรดีเด่น กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ นำโดย นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 35 ประธานคณะกรรมการฯ เยี่ยมชม อาคารสิรินธารประภากร และทางเดินชม

ธรรมชาติ Nature Walkway เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรดีเด่น กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ณ ทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

ร้อยเอ็ด การประเมินผลงานการพิจารณาคัดเลือกกำนัน

ร้อยเอ็ด การประเมินผลงานการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู […]

ข่าวภูธร