จังหวัดร้อยเอ็ด ชาวอำเภอสุวรรณภูมิเชิญชม

admin2

จังหวัดร้อยเอ็ด ชาวอำเภอสุวรรณภูมิเชิญชมการเอ้บั้งไฟ ด้วยลาย กรรไกรตัดของปราชญ์แห่งท้องทุ่งกุลา”เสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนมิถุนา”ทุกปี ปีนี้๒๕๖๕/เสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนมิถุนาตรงกับวันที่ ๔ และวันที่ ๕ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวอำเภอสุวรรณภูมิจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งเป็นงานที่มีบั้งไฟเอ้ด้วยลาย”กรรไกรตัดของปราชญ์แห่งท้องทุ่งกุลาที่สวยงาม ลายศรีภูมิ หรือ ลายกรรไกรตัด วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ชมขบวนบั้งไฟแบบโบราณ และการรำเซิ้งแบบโบราณ จาก ชุมชนต่างที่ เข้าร่วม วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ชมการจุดบั้งไฟบูชา พญาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้
การเอ้บั้งไฟ หรือ การตกแต่งบั้งไฟ เอ้ เป็นภาษาถิ่นอิสาน ความหมาย คือ ตกแต่ง ประดับ ให้สวยงาม อำเภอสุวรรณภูมิ ที่นิยมตกแต่งบั้งไฟ ด้วยลายกรรไกรตัด มากกว่า 200 ปี องค์ประกอบของบั้งไฟลายศรีภูมิ อำเภอสุวรรรภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดลักษณะพิเศษของลายกรรไกรตัด นั้น พบว่า การตัดกระดาษนั้น เส้นลวดลาย ทุกเส้น จะไม่มีการขาดออกจากกันบั้งไฟลายศรีภูมี มีองค์ประกอบหลัก 8 ประการ ได้แก่ 1.ลายลูก ใช้ลายกรรไกร กระดาษจังโกสีแดง พื้นใช้กระดาษขัดมันสีเหลือง 2.ลายปลอก ใช้กระดาษขัดมันสีเหลือง มีการประดิษฐ์ลวดลายแข่วหมา ฟันสุนัข สลับสีดำ แดง เหลือง เป็นเส้นขนาดเล็ก ประดับกับลายประจำยาม 3.ประดิษฐ์ลายแส้ หรือ แส้พระอินทร์ เป็นเส้นเล็ก ๆ พับด้วยกระดาษขัดมันสีดำ สลับเหลืองสอดอยู่ระหว่างลูกบั้งไฟ 4.อกนาค ใช้ไม้แกะสลักมีขนาดใหญ่เต็มหัวบั้งไฟ ลงสีสันเป็นเกล็ดนาค ด้วยสีเหลือง ส้ม แดง และดำ 5.หัวนาค ใช้ไม้แกะสลัก เป็น พญานาค ประกอบลายกนก สีเหลือง ส้ม แดง และ ดำ ปากนาค ขยับขึ้นลง พร้อมประดิษฐ์ให้สามารถพ่นน้ำได้ 6.แผงนาค ใช้ไม้ลงสีสัน เป็นเกล็ดนาค ด้วยสีเหลือง ส้ม แดง และดำ
7.หางนาค เป็นลายกนก ลงสีสันสลับกันกับแผงนาค และหัวนาค อย่างลงตัว 8.ยาบบั้งไฟ ด้วยการหนีบกระดาษเป็นลวดลายต่าง ๆ เช่น ลายกนก ลานประจำยาม ลายพู่ ลายเฟื่อง ลายแข่วหมา ฟันสุนัข ตัวลายใช้กระดาษจังโกสีแดง พื้นลายใช้กระดาษขัดมันสีเหลืองสลับกับลายเส้นแข่วหมา ฟันสุนัข
ธวัชชัย// ร้อยเอ็ด/ภาพ เสนาะ รวมศิริ/ข่าว
ขอบคุณข้อมูล: //คุณสุพจน์ หินกอง

Next Post

อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับ รอง

อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับ รองผวจ.อุบลราชธานี ประ […]

You May Like

ข่าวภูธร