อำนาจเจริญ จิตอาสาตำบลไก่คำ เราทำความดีด้วย

admin2

อำนาจเจริญ จิตอาสาตำบลไก่คำ เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอประปาหมู่บ้าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นางวัชรภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส และประจวบ ทองดี นายกเทศมนตรีตำบลไก่คำ นำประชาชนจิตอาสา จำนวน 73 คน จัดกิจกรรม”จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ “ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอประปาประจำหมู่บ้านไร่ หมูที่ 7 และ 11 ตำบลไก่คำ และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
นายภูธเนษฐ์ ทองโท ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังพล สมาชิก อส. พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทีมงานเทศบาลตำบลไก่คำและจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะ ใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ให้เกิดความสะอาด เรียบร้อยสวยงาม และป้องกันสัตว์เลือยคลาน อาจทำอันตรายต่อเด็กเล็กได้

Next Post

กาญจนบุรี - หน.อช.ทองผาภูมิลงพื้นที่ตรวจสอบรอย

กาญจนบุรี – หน.อช.ทองผาภูมิลงพื้นที่ตรวจสอบร […]

You May Like

ข่าวภูธร