อุบลฯเร่งกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหล ผักตบชวา ตัว

admin2

อุบลฯเร่งกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหล ผักตบชวา ตัวปัญหาขวางทางน้ำทำให้น้ำในลำคลอง ลำห้วยไหลและถ่ายเทไม่สะดวก นายก อบจ.อุบลราชธานี ไม่ชักช้า เร่งระดมเจ้าหน้าที่ออกกำจัดโดยด่วน ก่อนฝนจะหนาแน่น วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล อบจ.อุบลราชธานี ที่เข้าทำการขุดลอกผักตบชวากีดขวางทางน้ำไหลบริเวณสะพานกุดปลาขาวและสะพานกุดศรีมังคละ อำเภอวารินชำราบ โดยสืบเนื่องจากฤดูฝนที่ผ่านมา เกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่เขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ ทำให้ลำห้วยมีวัชพืช ผักตบชวา เศษวัสดุ สิ่งปฏิกูล ไหลมารวมกันที่บริเวณสะพานกุดปลาขาวและสะพานกุดศรีมังคละ กีดขวางการไหลของน้ำ ส่งผลให้การระบายน้ำได้ช้ากว่าปกติ ทำให้ระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชน นายกกานต์ จึงสั่งการให้เครื่องจักรกลเข้าดำเนินการ ขุดลอกผักตบชวาและเศษวัชพืช เศษวัสดุ โดยร่วมดำเนินการกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ทั้งนี้เมื่อทำการขุดลอกแล้วเสร็จ จะทำให้น้ำสามารถระบายได้อย่างรวดเร็ว และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ลดการท่วมตลิ่งและบ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้
CR.อบจ.อุบลฯ

กฤษณะ วิลามาศ รายงาน

Next Post

อยุธยา วันอังคารที่ 18 มิถุนายน เวลา ประมาณ

อยุธยา วันอังคารที่ 18 มิถุนายน เวลา ประมาณ 10:00 […]

You May Like

ข่าวภูธร