อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม

admin2

อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับผู้พิการ วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกับ นางสาวโชติมา แสนสระดี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีมอบบ้านคนพิการรายนายสินชัย ทานุจันทร์ บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้รับเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 40,000 บาท ณ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ นายวีระพันธุ์ ชุยชม นายก อบต.ห้วยไร่ ได้ร่วมกับคณะทำงานตำบลห้วยไร่ ร่วมสมทบเครื่องใช้ภายในครัวเรือน พร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำผู้พิการอย่างต่อเนื่อง[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=bNuimI_Qvyo[/embedyt]

 

Next Post

นพ.เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นพ.เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย จ […]

ข่าวภูธร