จ.มุกดาหาร วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 นำโดย ร้อย

admin2

จ.มุกดาหาร วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 นำโดย ร้อยตำรวจตรี ธนสิทธิ์ นาโสก นายกเทศมนตรีตำนาโสก พร้อมด้วย นายสมพงษ์ คนยืน ปลัดเทศบาลตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และนางสาวปุณณิศา ทองดี หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวเกษร ศิริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายภีรรัศมิ์ เจริญวงศ์ นักพัฒนาชุมชรชำนาญการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาโสก และ กำนันตำบลนาโสก รพ.สต.บ้านโคกป่งเปือย อสม.บ้านโคกป่งเปือย และประชาชนบ้านโคกป่งเปือย ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และกิจกรรม Kick Off ขับเคลื่อนโครงการรักบ้าน รักแผ่นดิน รักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่บ้านโคกป่งเปือย หมู่ที่ 7,10 และ15

ภาพ/ข่าว. ฐานิตา คนหาญ รายงาน

Next Post

เกษตรจังหวัดสุโขทัยมอบกล้าพันธุไม้ สนับสนุนให้

เกษตรจังหวัดสุโขทัยมอบกล้าพันธุไม้ สนับสนุนให้เกษต […]

You May Like

ข่าวภูธร