อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประกอบพิธีเนื่องในวันพระ

admin2

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประกอบพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันนี้ 6 เมษายน 2565 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลาประชาคม อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด และนำกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนำหัวหน้าส่วนข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีฯ
ทั้งนี้ทุกวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทย คือ วันจักรีเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สืบทอดต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย และทรงเป็นแบบอย่างให้พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ เจริญรอยตามพระยุคลบาทแห่งองค์ปฐมบรมราชจักรีวงศ์ตลอดมา
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Next Post

นาย วีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการ

นาย วีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการ จังหว […]

You May Like

ข่าวภูธร