นาย วีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการ

admin2

นาย วีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันนี้ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.15 น. ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน องค์กรต่างๆ และข้าราชการ ร่วมพิธี

เนื่องวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สืบทอดต่อจาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทรงสร้ากรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของไทย จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 240 ปีแห่งความเจริญรุ่งเรือง และความผาสุกของปวงชนชาวไทย พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณประกอบพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ขึ้นทั่วทั้งแผ่นดิน ถือเป็นรัฐพิธีที่สำคัญของชาติไทยที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2461 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

ดร. สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่

ดร. สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลา […]

You May Like

ข่าวภูธร