กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกา

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาสินธุ์จัดพิธีปิดการอบรมระยะสั้น รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล วิถีใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยบริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะผู้เข้ารับการอบรมระยะสั้น “การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล วิถีใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566” ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 24 คน จากหมู่บ้าน/ชุมชน รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ที่มีความสนใจในการทำ โคก หนอง นา โมเดล ในรูปแบบหลักกสิกรรมธรรมชาติ การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบรมตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2566 จำนวน 5 วัน โดยร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 7 ภาคีเครือข่าย” จาก นายเฉลิมศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาสินธุ์
จากนั้น ในช่วงบ่าย ผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร , วิทยากรครูพาทำจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาสินธุ์ และผู้เข้ารับอบรมได้ร่วมในพิธีปิดการอบรมฯ โดยมี นายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีปิดฯ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมฯ ที่ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมกันนี้ กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบพันธุ์กล้าไม้สนับสนุนให้กับผู้เข้ารับการอบรมนำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อ อีกด้วย ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

อุบลฯ ครั้งแรกของไทย ปั่นล้อเดียวชิงแชมป์ระดับ

อุบลฯ ครั้งแรกของไทย ปั่นล้อเดียวชิงแชมป์ระดับประเ […]

You May Like

ข่าวภูธร