กฟผ. ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

admin2

กฟผ. ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศึกษาดูงานเชิงประจักษ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำฯ เขื่อนสิริ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น นำโดย คุณอโนชา จงก้องเกียรติ์ หัวหน้ากองประสานสื่อสารสายงานหลัก (กสห-ย.) ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ (อสป.) และทีมงาน อสป. ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมสัมผัสวิถีชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เตรียมเดินหน้าต่อโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

นายพงศกร เรืองมนตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ช.อฟอ.-1 เดินทางมาร่วมให้การต้อนรับคณะฯ พร้อมกล่าวต้อนรับคณะ และร่วมรับฟังบรรยายสรุปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร Hydro-Floating Solar Hybrid Project กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ MWac จาก นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังหมุนเวียน อพพ. ที่ห้องประชุมอาคารช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำคณะฯ ล่องแพ เพื่อดูสถานที่จริงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิรินธร โดยมี นายชลธิษ จันทร์สิงห์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี และนายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมการประสานงานความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำฯ เขื่อนสิรินธร ระหว่างการล่องแพ และได้นำคณะฯ เยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway อาคารสิรินธารประภากร เขื่อนสิรินธร และนำลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรผสมผสานชีววิถี “หมอลำทำเกษตร” บ้านนาเจริญ ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.ระดับประเทศ ประเภทราษฎร ประจำปี 2664 อีกด้วย

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะสำนักงานคณะ

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกั […]

ข่าวภูธร