จ.มุกดาหาร ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดอัคคีภัย วอดวาย 4 หลังลวด บ้านนาสะเม็ง 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

admin2

จ.มุกดาหาร ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ […]

ข่าวภูธร