พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การ

admin2

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมทีมบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา : พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา : และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเป็ด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด และสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเป็ดโดยรอบ ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ และช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อความสวยงามยิ่งขึ้น

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับ

UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับ รอง ผวจ.อุ […]

ข่าวภูธร