วันหยุดแต่เราไม่หยุด นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

admin2

วันหยุดแต่เราไม่หยุด นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำคณะลงพื้นที่ตำบลปลาค้าว ตรวจสอบระดับนำ้ เพื่อวางแผนช่วยประชาชนกรณีนำ้ท่วมไร่นา เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำรวจพื้นที่ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กรณีฝนตกทำให้ปริมาณนำ้เพิ่มขึ้น ท่วมที่นา เส้นทางสัญจรของประชาชน
นายสมาน ต้นโพธิ์ กำนันตำบลปลาค้าว นำนายสมยงค์ ใจทอง ผญบ ม 4 นายแพงศรี ลาภสาร ผญบ.ม.6 น.ส.ช่อผกา โพธารินทร์ ผญบ.ม.2 นางบุญยืน แสนเลิง ผญบ.ม.7 นางขษิฐา ไชยงาม แพทย์ประจำตำบลปลาค้าว และคณะกรรมการหมู่บ้าน สำรวจพืื้นที่น้ำท่วมนาข้าว โดยจะทำรายงานเป็นเบื้องต้น เพราะระดับนำ้มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ หากมีรวามเสียหายเกิดขึ้นจะได้ดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อช่วยประชาชน

Next Post

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบหมวกกันน็อก จำนวน

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบหมวกกันน็อก จำนวน 150 ใบ ณ […]

You May Like

ข่าวภูธร