กาญจนบุรี – เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิ

admin2

กาญจนบุรี – เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารพระราชทาน 26” ณ โรงพยาบาลสังขละบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะติดตาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจความพร้อมในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารพระราชทาน 26” ณ โรงพยาบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Next Post

PEA อุทัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย และชมรมศิษย์

PEA อุทัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย และชมรมศิษย์เก่าโรง […]

ข่าวภูธร