เบตง ศอ บต สำรวจชุมชนจีนฮากกา อายุกว่า

admin2

เบตง ศอ บต สำรวจชุมชนจีนฮากกา อายุกว่า 150 ปี และอดีตฐานปฏิบัติการของโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา ในพื้นที่ อเบตง จ ยะลา เตรียมฟื้นฟู เป็น Soft Power ยะลา – ศอ.บต. สำรวจชุมชนจีนฮากกา อายุกว่า 150 ปี และอดีตฐานปฏิบัติการของโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เตรียมฟื้นฟู เป็น Soft Power ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้หลงไหลแหล่งท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ หลังจากเปิดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์และเปิดด่านทางบกอย่างเป็นทางการ รวมไปถึงรองรับนักวิ่งเทรลจากทั่วโลก ที่จะมาร่วมการแข่งขัน Amazean Jungle Thailand by UTMB ในปีหน้า วันนี้ 24 พ.ค.65 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจและติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บ้านโบราณ 150 ปี หมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตรวิถีชุมชนฮากกา หมู่ที่ 1 ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า อำเภอเบตง เป็นพื้นที่ที่ความเป็นสังคม พหุวัฒนธรรมมีพี่น้องชาวพุทธ มุสลิม และจีน อาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 60,000 คน ถือเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว โดยเฉพาะชุมชนจีนฮากกาแห่งนี้ที่มีอายุกว่า 150 ปี มีชาวไทยเชื้อสายจีนจากหลายมณฑลของประเทศจีน อาศัยอยู่กว่า 100 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ศอ.บต.จึงมีแนวคิดที่จะต้องการรักษามรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ซึ่งเดิมบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างที่มีความเก่าแก่มาอย่างยาวนาน จึงได้เข้ามาปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ หลังจากเปิดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์และเปิดด่านทางบกอย่างเป็นทางการแล้ว เตรียมฟื้นฟู เป็น Soft Power ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้หลงไหลแหล่งท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ รวมไปถึงรองรับนักกีฬา นักวิ่งเทรลจากทั่วโลก ที่จะมาร่วมการแข่งขัน Amazean Jungle Thailand by UTMB ในปีหน้า ที่มีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 หลังจากประสบผลสำเร็จผ่านการประเมินได้รับการประกาศให้เป็น 1 ในสนาม UTMB World Series นับเป็นสนามที่สองของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
นอกจากนี้ชุมชนฮากกา ยังมีอาหารที่ขึ้นชื่อ อย่างเฉาก๊วยเบตง และลูกชิ้นแคระ เป็นลูกชิ้นที่ทำมาจากมะละกอ หนึ่งในเมนูอาหารที่ไม่ควรพลาดเพราะไม่สามารถหากินที่ไหนได้นอกจากชุมชนชาวฮากกาเท่านั้น และเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาจะต้องหิ้ว นำกลับไปฝาก คนที่บ้านเสมอ ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนแห่งนี้ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยแท้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเสมอมา อีกทั้งในพื้นที่อำเภอเบตง ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย เชื่อว่าเมื่อทุกท่านมาแล้วจะต้องไม่พลาดและเก็บเป็นความทรงจำ ความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน
สำหรับบ้านโบราณ 150 ปี หมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตรวิถีชุมชนฮากกาแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรม บ้านเรือนเก่าแก่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีความละเอียด ความสมบูรณ์สวยงามของตัวบ้าน และเป็นงานสถาปัตยกรรมผสมผสานหาดูได้ยาก ปัจจุบันศอ.บต. ร่วมกับหลายภาคส่วนตลอดจนคนในชุมชนช่วยกันบูรณะซ่อมแซมฟื้นฟู เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ชุมชนฮากกาทางชุมชนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น จาก การท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนเก่า 100 ปี ชาวฮากกาเป็นต้นแบบความร่วมมือ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ให้คนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นำมาซึ่งความสันติสุขอย่างยั่งยืน
จากนั้นเลขาธิการศอ.บต. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งอดีตเป็นพื้นที่เคลื่อนไหว และฐานปฏิบัติการของโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา จากการ ที่พรรคคอมมิวนิสต์ มลายา ได้ยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธและสลายกองทัพออกมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ตามข้อตกลง ลงนามสัญญาสันติภาพ 3 ฝ่าย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2532 ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วีระชน มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ ผืนป่าฮาลา-บาลา ต้นกำเนิดแม่น้ำปัตตานี ต้นไม้พันปีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือต้นสมพงหรือต้นก้านไม้ขีดที่ต้องใช้ 38 คนโอบ ถือเป็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ในอดีตที่น่าสนใจควรค่าแก่การอนุรักษ์ต่อไป
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Next Post

กาญจนบุรี – ตรวจเข็มก่อนเข้าห้องป้องกันโค

กาญจนบุรี – ตรวจเข็มก่อนเข้าห้องป้องกันโควิด – 19 […]

ข่าวภูธร