UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ สอนประดิษฐ์ผีเสื้อแก่

admin2

UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ สอนประดิษฐ์ผีเสื้อแก่ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขยายผลนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565วันนี้ 20 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำตัวแทนครู ได้แก่ นางสุวรรณี ชัยศรี นางอรสา แถบเกิด นางสาวพรรณรมณ สีพาฮาด นายชาติชาย คนขยัน พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในคณะวิชาคหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการประดิษฐ์ผีเสื้อทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กให้กับชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 16 คน ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เพื่อนำไปขยายผลสู่เครือข่ายของสมาชิกในชมรมให้สามารถการประดิษฐ์ผีเสื้อสำหรับประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้รัฐบาลกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ในส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นั้นมีกำหนดจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่1 – 15 สิงหาคม 2565 ภายใต้ชื่อ “ดอกไม้และผีเสื้อแห่งความภักดี

Next Post

พะเยา-กู้ภัยระดมตามหา หมอปลา! คาดว่าจมน้ำหน้า

พะเยา-กู้ภัยระดมตามหา หมอปลา! คาดว่าจมน้ำหน้าประตู […]

You May Like

ข่าวภูธร