นายอำเภอเบตง รองปลัด อบจ ยะลา ลุยปรับภูมิทัศน์

admin2

นายอำเภอเบตง รองปลัด อบจ ยะลา ลุยปรับภูมิทัศน์ บ่อน้ำร้อนเตรียมรับนักท่องเที่ยว อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น ใต้สุดของไทย ยะลา – นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย รองปลัด อบจ. ยะลา ลงพื้นที่สำรวจจุดเสื่อมโทรมบ่อน้ำร้อนเบตง หลังปิดให้บริการตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เพื่อปรับภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อนเบตง เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยว อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น ใต้สุดของประเทศไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เมื่อวันที่ 25 เม.ย.65 ที่บ่อน้ำร้อนเบตง ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายจำรัส สีทองชื่น รองปลัด อบจ.ยะลา นายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดชำรุดทรุดโทรมที่ต้องปรับปรุง บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อนเบตง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม รวมทั้งเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือนและความภาคภูมิใจของชาวอำเภอเบตงทุกคน และพร้อมรับนักท่องเที่ยวเพื่อมาร่วมกิจกรรม ต่างๆในพื้นที่
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเบตง เราเปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 และในวันที่ 29 เมษายน 2565 นี้ก็จะมีสายการบินนกแอร์ ทำการบินเชิงพาณิชย์เป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ 3 วัน 4 วัน คือ อังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์ แน่นอนที่สุดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอเบตงเพิ่มมากขึ้น รวมถึงในอนาคต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน โดย นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มีความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะมาตรการดูแลนักท่องเที่ยว ทั้งระบบไม่ว่า เป็นเรื่องความปลอดภัย การได้รับบริการ จากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ หรือเรื่องของการดูแลทางการแพทย์สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมทั้งหมด เรื่องของความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเราได้บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนทั้งตำรวจทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ต่างร่วมกัน ในส่วนที่สองก็คือเรื่องของการได้รับบริการของนักท่องเที่ยว อาจจะต้องยอมรับว่าอำเภอเบตง เป็นอำเภอที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและอยากจะเดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก และเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำร้อนอุโมงค์ปิยะมิตร หรือไม้ดอกเมืองหนาว หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ภาคเอกชนได้พัฒนาขึ้นมา ในการบริหารจัดการในภาพรวมทั้งระบบนะของแหล่งท่องเที่ยวจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพี่น้องประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วและได้ให้ข้อคิดเห็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันในฐานะเมืองท่องเที่ยวและพร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับว่า 2 ปีที่ผ่านมาอำเภอเบตงปิดพรมแดนและเราเพิ่งเปิดการท่องเที่ยวได้อีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ บางที่ต้องอาศัยเวลาในการฟื้นฟู บางทีก็อาจจะมีห้องน้ำห้องท่าที่ชำรุดบกพร่องไปบ้างแต่อย่างไรก็ดี เรื่องราวเหล่านี้ ส่วนราชการหรือเจ้าของสถานที่ต่างๆ นั้นมีความตระหนักอยู่แล้ว ว่าจะได้มีการปรับปรุงดำเนินการแก้ไขเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายความปลอดภัยต่อไปซึ่งวันนี้ผมและรองปลัด อบจ.ยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ได้เข้ามาสำรวจ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ได้มาดูในเรื่องของการบริหารจัดการที่บ่อน้ำร้อนแห่งนี้ซึ่งก็ทราบว่า อบจ.ยะลามีโครงการปรับปรุงสถานที่หลายโครงการ โดยเฉพาะห้องน้ำ รวมทั้งด้านการบริการต่างๆต่อไป
ด้าน นายจำรัส สีทองชื่น รองปลัด อบจ.ยะลา กล่าวว่า ห้องน้ำของเราก็สร้างมาเป็นเวลา 15 ปีแล้วซึ่งมันก็ต้องมีการชำรุดสึกหรอ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เข้ามาโดยตลอดซึ่งในขณะนี้มันก็เกิดการชำรุด ก็ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ นายมุขตาร์ มะทานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 1 ล้าน 4 แสนบาท เพื่อปรับปรุงห้องน้ำ โดยทำการปรับปรุงห้องน้ำเดิมและการจัดรื้อระบบใหม่ทั้งหมด ทั้งเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆและพื้นห้องน้ำต่างๆแยกห้องน้ำ หญิงชาย รวมถึงห้องน้ำคนพิการ ด้วย เราก็มีบริการให้พร้อมซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงได้เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป และคาดว่าอาจจะ ปิดปรับปรุงในเดือนสิงหาคม ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นการที่เราจะต้องปิดการให้บริการห้องน้ำแต่เพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ก็ได้จัดห้องน้ำไว้รองรับเป็นการชั่วคราวก่อน ซึ่งการบริการห้องน้ำอยู่ตามอาคารต่างๆในบริเวณบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ รวมทั้งหมดห้องน้ำที่จะให้บริการในช่วงนี้อยู่ประมาณ 25 ห้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ได้ไปพลางก่อนและจะได้ทำป้ายห้องน้ำที่เราจัดเตรียมไว้และนอกจากนั้น การบริการนักท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะดำเนินการปรับปรุงสถานที่บ่อน้ำร้อนอยู่เรื่อยๆเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุดครับ
ไฮไลท์ ของ บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใน ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 80 องศา และมีบริเวณของน้ำเดือด สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาทีเลยค่ะ โดยรอบๆ ก็จะมีความสวยงามอย่างมาก เพราะมีธรรมชาติสวยงดงาม เหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจสุดๆ โดยในปัจจุบันนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมมือกับภาคเอกชน ทำให้ บ่อน้ำร้อนเบตง กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ จังหวัดยะลา นั่นเอง ซึ่งภายในก็จะมีสระน้ำขนาดใหญ่ สำหรับเก็บน้ำจากน้ำพุร้อน เพื่อให้นักท่องเที่ยวอย่างเราๆ ได้อาบและแช่เท้าเล่นกัน โดยในแต่ละโซนของพื้นที่ ก็มีการออกแบบอย่างดีน่าแช่มากๆ ทั้ง บ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ำร้อนใหม่ อาคารธาราบำบัด ไปจนถึงที่พัก สำหรับนอนค้างสักคืนสองคืน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแบบครบครันเลยและรวมถึงการตกแต่งของพื้นที่ในบริเวณ บ่อน้ำร้อนเบตง ก็ยังมีการตกแต่งแบบไม่ธรรมดาซึ่ง จะเห็นได้จาก รูปปั้นพญานาค ที่ตั้งอยู่ริมสระอย่างสวยงาม ซึ่งนอกจากความสวยแล้ว ก็ยังเชื่อกันว่า บ่อน้ำร้อนนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนังต่างๆ เป็นอีกแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของ ยะลา ที่น่าไปเยือนอย่างมากเลยทีเดียว การเดินทาง ไป บ่อน้ำร้อนเบตง บริเวณของ บ่อน้ำร้อนเบตง จะตั้งอยู่ภายใน หมู่บ้านจะเราะปะไร จะอยู่ห่างตัวเมืองเบตงไม่ไกลมาก สามารถขับรถไปบนถนนทางหลวงหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง) ประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นให้แยกเข้าไปตามทางคอนกรีต ไปราวๆ อีก 7 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวบริเวณบ่อน้ำแล้วค่ะ ระยะทางทั้งหมดจะประมาณ 11 กิโลเมตรเท่านั้น
***ท้ายคลิปสัมภาษณ์ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง..สัมภาษณ์ นายจำรัส สีทองชื่น รองปลัด อบจ.ยะลา

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Next Post

กาญจนบุรี - ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรม

กาญจนบุรี – ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมรา […]

ข่าวภูธร