กาญจนบุรี – ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรม

admin2

กาญจนบุรี – ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ในการกอบกู้เอกราชให้แก่ประเทศไทยวันนี้ 25 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีฯ จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการกอบกู้เอกราชให้แก่ประเทศไทย

เนื่องในวันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ มีพระอัจฉริยภาพและฝีพระหัตถ์ในทางการรบและเชี่ยวชาญในอาวุธทุกชนิด ซึ่งทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงคราม ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ โดยมิได้ว่างเว้น ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้รับชัยชนะ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Next Post

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จัดทีมลงพื้นที่ เพื่อส่งเสริม

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จัดทีมลงพื้นที่ เพื่อส่งเสริม […]

ข่าวภูธร