กอ.รมน.จ.เชียงราย บูรณาการ ประสานงาน ร่วม

admin2

กอ.รมน.จ.เชียงราย บูรณาการ ประสานงาน ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เมื่อ 24 ม.ค. 65 เวลา 13.30 น. พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ท.มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยทำการลาดตระเวนจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา เพื่อเป็นการป้องกันป้องปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และ สัตว์ป่า

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

อาชีวะอุบลฯสถานศึกษาระดับเหรียญทอง

อาชีวะอุบลฯสถานศึกษาระดับเหรียญทอง APACC เข้ารับกา […]

You May Like

ข่าวภูธร