มุกดาหาร อำเภอดอนตาล เมื่อวันที่20/23 เมษายน

admin2

มุกดาหาร อำเภอดอนตาล เมื่อวันที่20/23 เมษายน 2565 นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล ได้มอบหมายให้ นายเอกพงษ์ ขวานคร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ วงค์ศรีทา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ทำการเรียกคืนส่งมอบ อาวุธปืนลูกซอง ตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป) จากทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ต ป่าไร่ ต เหล่าหมี ต บ้านแก้ง ตโพธิ์ไทร มาทำการตรวจสอบ ณ หอประชุมสุธรรมบำเรอราช พร้อมกับเช็คสภาพ และจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้อาวุธปืนให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอดอนตาล มีกำหนดการ เรียก

ตรวจอาวุธปืนลูกซองตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป) เพื่อให้ครบทุกตำบล เพิ่มเติม ดังนี้ วันที่ 21/23 เมษยน 2565 เรียกตรวจอาวุธปืนเพิ่มเติมในพื่นที่ ต นาสะเม็ง ต บ้านบาก ต ดอนตาล
เพื่อให้เสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยต่อไป

ภาพ สุวิทย์ โพธิรัชต์  นส สุดารัตน์ คนไหว
รายงาน(Tablet)(Video Camera)

Next Post

จ.มุกดาหาร อำเอภดอนตาล เมื่อวันที่ 22 เมษายน

จ.มุกดาหาร อำเอภดอนตาล เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 […]

You May Like

ข่าวภูธร