นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำส่วนราชการเยี่ยมให้

admin2

นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำส่วนราชการเยี่ยมให้กำลังใจุดบริการประชาชนในพื้นที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายภูธเนศฐ์ ทองโท ปลัดอำเภอ พร้อมคณะลงพื้งที่ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข สมาชิก อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่เวรจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้สโลเกน ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จุดที่ 1 ณ หน้าสนง.ตำรวจทางหลวง ตำบลไก่คำ จุดที่ 2 ณ แยกบ้านเชือก ตำบลนาจิก จุดที่ 3 ณ แยกน้ำปลีก และปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ 19 ตำบล โดยมี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผอ.รพ.สต.ให้การตอนรับและสรูปผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบวันที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เข็มเข้นตามสถานการณ์[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rjCQx7-lTAw[/embedyt]

Next Post

กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. เมื่อ 13 เม.ย.65 เวลา 10.00

กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. เมื่อ 13 เม.ย.65 เวลา 10.00 -1 […]

You May Like

ข่าวภูธร