ช้างหลวง กล่าวชื่นชม อสม.ในความเสียสละ แจ้งข่าว

admin2

ช้างหลวง กล่าวชื่นชม อสม.ในความเสียสละ แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี พี่น้อง อสม. ทุกท่าน ทำงานอย่างหนัก ช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ที่กาดสามวัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทางเทคบาลเมืองแพร่ นำโดย นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมคณะบริหาร และสมาชิกสภา ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม วันอสม. ซึ่งทางเทคบาลเมืองแพร่ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อมอบให้กับ อสม.ทุกท่านของเทศบาลเมืองแพร่ นายโชคชัย กล่าวชื่นชม อสม.ในความเสียสละ และทำหน้าที่ แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่าน อสม.ทำงานอย่างหนักแจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นคำขวัญของพี่น้อง อสม. ช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมา อสม.มีบทบาทและมีความเสี่ยงอย่างมากในการช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด วันนี้เป็นวัน อสม. เป็นวันที่รู้สึกปลื้มปิติยินดีกับ ความภาคภูมิใจ ที่ อสม. ได้มีส่วนช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ หลายท่านทำหน้าที่ ตั้งแต่ 10-40 ปี ได้รับเข็มที่ระลึกเพื่อตอบแทนน้ำใจ คงไม่กล่าวอะไรมากไปกว่า คำว่า  ขอชื่นชมในความเสียสละครับสำหรับ อสม.ต่างยิ้มรับคำชมจาก นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ที่ได้เห็นการทำงาน ของ อสม.ทุกคนต่างทำงาน ประสานองค์กร

Next Post

ยะลา ผู้ประกอบกสารธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตง

ยะลา ผู้ประกอบกสารธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตงหารื […]

ข่าวภูธร