วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 17.05 น. นางบุษบา

admin2

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 17.05 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางจินตนา จิตรสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2565 ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Next Post

คณะกรรมาธิการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ติดตาม

คณะกรรมาธิการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ติดตามความคืบหน้า […]

ข่าวภูธร