ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อลงรักปิดทอง

admin2

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อลงรักปิดทองพระพุทธรูปองค์ประธาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. นายสุเมษ สายสูง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านและประธานมูลนิธิพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง ได้นำคณะกรรมการมูลนิธิพระหลักเมืองน่าน ประกอบด้วยนายรติ ช่อลำไย อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดน่าน และที่ปรึกษามูลนิธิพระหลักเมืองน่าน,นายวรพล ผลคำ กรรมการมูลนิธิพระหลักเมืองน่านและรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน,พันเอกพยอม  บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านพร้อมด้วยพันเอก ดร. รฐนนท  รัตนโสภณ พร้อมด้วยครอบครัว และครอบครัวพันเอก ดร.พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล ประธานมูลนิธิพระหลักเมืองน่านได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อลงรักปิดทองพระพุทธรูปองค์ประธานประจำพระอุโบสถ วัดสวนหอม     ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีพระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่านและเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองเป็นผู้รับการถวายพร้อมได้มอบ

เงิน จำนวน 6 หมื่นบาท  ซึ่งได้รับการ ร่วมทำบุญบริจาคจาก  กรรมการมูล นิธิพระหลักเมืองน่าน หลายท่านและ ครอบครัว เพื่อเป็นทุนบูรณะปิดทอง
พระประธานอุโบสถ วัดสวนหอม โดย พระครูผาสุกนันทวัฒน์ เจ้าอาวาสวัด สวนหอม  อ.เมืองน่าน จ.น่าน เข้ารับมอบ ณ วัดมิ่งเมือง เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565
จะได้นำตามวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ จึงขออนุโมทนาส่วนบุญกุศลในครั้งนี้ร่วมกันด้วยเทอญ

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร. 0848084888

Next Post

อำนาจเจริญ พ.ต.ท.เจน วิเศษรัมย์//ตร.มืออาชีพฟื้นฟู

อำนาจเจริญ พ.ต.ท.เจน วิเศษรัมย์//ตร.มืออาชีพฟื้นฟู […]

You May Like

ข่าวภูธร