อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจคว้าชัย 12 ทักษะวิชาชีพระดับชาติ

admin2

อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจคว้าชัย 12 ทักษะวิชาชีพระดับชาติ วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่านและอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ จำนวน 20 รายการแข่งขัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดลำดับรางวัลจากการแข่งขันในแต่ละรายการไว้ทั้งหมด 6 ลำดับ ที่อาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมชิงชัย ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-4 และรางวัลชมเชย ผลการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีคว้ารางวัลได้ทั้งสิ้นจำนวน 12 รายการ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 1 รายการ คือ ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Marketing plan 2. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน 3. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1.ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล 2. การประกวดดนตรีไทย ประเภทประเภทซอด้วง และรางวัลชมเชย มีจำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1. ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจ สู่มาตรฐานสากล ปวส. 2. การประกวดดนตรีไทย ประเภทขิมสาย 3. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันในครั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สร้างผลงานเป็นที่น่าภาคภูมิใจสมกับความมุมานะพยายามของครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียน นักศึกษา เป็นอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพตนเองสู่การแข่งขันในระดับชาติ จึงนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันซึ่งจะต้องยึดมั่นรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่การพัฒนาจัดการเรียนการสอนอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่า วิทยาลัยหัวใจวิชาชีพ

ทีมข่าวภูธร ออนไลน์ รายงาน

Next Post

นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ

นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ จังหวัด […]

ข่าวภูธร