เทศบาลเมืองเบตง มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า

admin2

เทศบาลเมืองเบตง มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ในช่วงเดือนรอมฎอน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่มัสยิดซูลูกาแป๊ะ (อัสซุนนะฮ์) ชุมชนบ้านกาแป๊ะฮูลู อ.เบตง จ.ยะลา นายศิริ มงคลประจักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าในชุมชนบ้านกาแป๊ะฮูลู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวและเด็กกำพร้า ซึ่งทุกๆปีในช่วงปลายเดือนรอมฎอน (สิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน) ก่อนจะเข้าสู่วันอีดิลฟิตรี ก็จะมีกิจกรรมมอบทุนเพื่อช่วยเหลือให้แก่เด็กเด็กกำพร้า อย่างต่อเนื่อง โดยมีนายซัมซูเด็น มะมิง ประธานกลุ่มโรงเรียนตาลีกาเขตเทศบาลเมืองเบตง ฮัจยีอิสมาแอ มะสาลัง โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านกาแป๊ะฮูลู พร้อมคณะกรรมการมัสยิดร่วมเป็นสักขีพยาน
นายศิริ มงคลประจักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า เทศบาลเมืองเบตงได้ให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กกำพร้า และครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากความยากจน เทศบาลเมืองเบตงมีการช่วยเหลือราษฎรในชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ สร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้ประสบความเดือดร้อน และเพื่อสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี ความเข้าใจ ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Next Post

ประชาชน โอด เนื้อหมู ขยับราคาขึ้น ราคากิโลกรัมละ

ประชาชน โอด เนื้อหมู ขยับราคาขึ้น ราคากิโลกรัมละ 2 […]

ข่าวภูธร