กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

admin2

กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ป้องกันโรคระบาด กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ท.มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุนทร เชยบาน หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง พร้อม จนท.กลุ่มงานประสานความมั่นคง ออกตรวจบูรณาการขับเคลื่อนสถานประกอบกิจการในพื้นที่ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงรายเพื่อนำข้อมูลแรงงานต่างด้าวเพื่อจัดลงทะเบียนในระบบแอพพริเคชั่น IWF ตามเป้าหมาย ศปป.2 กอ.รมน.และได้รณรงค์ให้ความเข้าใจให้เจ้าของกิจการและแรงงานต่างด้าวปฎิบัติตามมาตราการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า2019 ในสถานประกอบกิจการอย่างเคร่งครัด เจ้าของผู้ประกอบกิจการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Next Post

กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ร่วมกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Cloud Meetings) นาย ภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.เชียงราย. / ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย / คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผบ.มทบ.37 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย (ท.) และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3 / ผอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับทราบสรุปสถานการณ์ ดังนี้ 1. สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง 2. ความก้าวหน้าโครงการกำหนดติดตามและประเมินผล แผนงาน ตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 3. โครงการเพชรในตม 4. พ.ร.บ. ประมาลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 5. การนำเสนอการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของ กอ.รมน.จังหวัด ที่น่าสนใจ - แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผา - การพัฒนาศักยภาพชุดครูฝึก อพป. 6. การติดตามความคืบหน้าคดีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคดีการค้ามนุษย์ 7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสม 8. ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

รักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ […]

ข่าวภูธร