กฟผ. ให้การต้อนรับคณะสำนักงานสภา

admin2

กฟผ. ให้การต้อนรับคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด มหาชน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิรินธร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ โดย นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า ชพผ. พร้อมด้วย นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน อพพ. นายเอกรัฐ สมินทรปัญญา ผู้อำนวยฝ่ายพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า อผร. ร่วมนำคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. นำโดย นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด มาหาชน RATCH ที่นำโดย นายอุดมพงษ์ จันทรัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด มหาชน RATCH ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิรินธร โดยร่วมฟังบรรยายสรุปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร Hydro-Floating Solar Hybrid Project กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ MWac จาก นายฉัตรชัย มาวงศ์ อพพ. และนายเอกรัฐ สมินทรปัญญา อผร. บรรยายสรุปแผนงานการดำเนินโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า ของ กฟผ. ในอนาคต โดยมี นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2 ช.อฟอ. 2 พร้อมด้วย นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กธอ-ฟ. และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ ณ ห้องประชุมแซน้อย 1 เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้น ช่วงบ่ายนำคณะ ล่องแพท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร เพื่อเยี่ยมชมบริเวณติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิรินธร และนำกราบสักการะพระประธานศาลากลางน้ำ วัดป่าโพธิญาน สาขาที่ 8 วัดหนองป่าพง หลวงพ่อชา สุภัทโท โดยมี นายอาทิตย์ พรคุณา วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ. ร่วมแนะนำสถานที่ระหว่างการล่องแพ และช่วงเย็น นำคณะฯ เยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway อาคารสิรินธารประภากร เขื่อนสิรินธร อีกด้วย

Next Post

กาญจนบุรี - เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิ

กาญจนบุรี – เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิร […]

ข่าวภูธร