จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอถูกสั่งย้ายประชาชนไม่

admin2

จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอถูกสั่งย้ายประชาชนไม่พอใจออกมาแสดงพลัง 30 มกราคม 2566
คนทำงานดีมีพลังในการพัฒนาอำเภอไชยปราการกำลังจะเป็นไปได้ในทุกด้านแต่ถูกสั่งย้าย ประชาชนไม่พอใจจึงออกมาแสดงพลัง ให้กำลังใจกับนายอำเภอที่จะย้าย และยินดีต้อนรับนายอำเภอคนใหม่ที่จะมาทำหน้าที่แทน นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ถูกสั่งย้ายนอกฤดูกาลย้าย ทางประชาชนส่วนราชการไม่พอใจเท่าไรเพราะ นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ คนหนุ่มพลังการทำงานยังแรงพัฒนาส่วนต่างๆตลอดจนการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวไชยปราการต้องการเพื่อปากท้องในการที่จะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีที่ท่องเที่ยวมากมายที่จะต้องพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังร่วมทำการบำบัดกลุ่มผู้ติดยาเสพติด ให้หายสู่พลเมืองคุณภาพ ปิดบ่อนการพนันทั้งหมดเพื่อเยาวชนและประชาชนให้อยู่กันอย่างไม่เดือดร้อน เปิดใจคนกล้าในอำเภอไชยปราการ ออกมาร่วมในการพัฒนาทั้งส่วนเอกชนและรัฐบาลคณะสงฆ์ บูรณาการส่วนการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอำเภอไชยปราการเป็นนักประสานงานสิบทิศ วันนี้เวลาประมาณ 09.30 น.ประชาชนออกมาร่วม500 คน มาแสดงพลังอยากให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเลิกคำสั่ง ให้นายวัชระ เทพกัน อยู่ต่อเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆให้เสร็จสิ้นก่อน ครบวาระ ถึงค่อยย้าย หรือจะเป็น เรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่นี้ มีตัวแทนที่เขาวางไว้แล้ว การชุมนุมหรือแสดงพลังในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่ผิดกฎหมายอย่างได ทั้งตำรวจภูธรไชยปราการ และอาสาสมัครรักษาดินแดนไชยปราการได้อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ให้กับประชาชนที่มาร่วมในการแสดงพลังในวันนี้

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ศูนย์ข่าวมุกดาหาร

น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ศูนย์ข่าวมุกดาหาร จังหวัดมุก […]

ข่าวภูธร