ผช.ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยทหาร

admin2

ผช.ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยทหารชายแดน วันที่ 11 ก.พ. 65 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่.37 ให้การต้อนรับ พล.อ. เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วย.ผู้บัญชากาน.กองทัพบก. ๑เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการทหารพื้นที่ตามแนวชายแดน และได้ตรวจเยี่ยมหน่วย มทบ.37 สักการะศาลารอยพระบาทฯ มทบ.37 ลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมของหน่วย เยี่ยมชมนิทรรศการของ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช.นฝ.นศท.มทบ.37 กกพ.มทบ.37 Mini Zoo ของหน่วย และติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงสอบถามปัญหา ข้อขัดข้องของหน่วยทหารในค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง เชียงราย. ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-๑๙ อย่างเคร่งครัด

Next Post

ช่องเม็ก รถยนต์กระบะชนต้นไม้ข้างทางหน้า

ช่องเม็ก รถยนต์กระบะชนต้นไม้ข้างทางหน้าด่านกักสัตว […]

You May Like

ข่าวภูธร