ชาวร่องฟองและชาวน้ำชำ “ต่างขอบคุณ

admin2

ชาวร่องฟองและชาวน้ำชำ “ต่างขอบคุณ อบต.ร่องฟอง ที่มอบ ชุดตรวจ COVID Antigen test kit ATK ให้กับรพ.สต.ร่องฟองและรพ.สต.น้ำชำ เพื่อใช้สำหรับเฝ้าระวังโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่อง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ นายก อบต.ร่องฟอง ได้ส่งมอบชุดตรวจ COVID Antigen test kit ATK จำนวน 300 ชุด แก่ รพ.สต.ร่องฟอง และรพ.สต.น้ำชำ เพื่อใช้สำหรับเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส

โควิด-19 ในพื้นที่ และใช้สำหรับเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ จึงได้จัดเตรียมและส่งมอบชุดตรวจ COVID Antigen test kit(ATK) จำนวน 300 ชุด แก่ รพ.สต.ร่องฟอง และรพ.สต.น้ำชำ ทั้งนี้ได้ขอให้ประชาชน ได้ดำเนินชีวิตภายใต้มาตรการการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง เลี่ยงไปในสถานที่ชุมนุมชน สถานที่ปิด หรือเสี่ยงด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พิษณุโลก ม.นเรศวร เปิดหอเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พิษณุโลก ม.นเรศวร เปิดหอเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเร […]

ข่าวภูธร