นายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอ บางไทรจังหวัด

admin2

นายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอ บางไทรจังหวัด ร่วมเป็นประธาน เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบ ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เมื่อเวลา 11.30 น พระนครศรีอยุธยา นายประดิษฐ์ ไวทรัพย์ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ร่วมกับ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ให้ครอบครัว นางสุนทร กลัดประเสร็ฐ บ้านเลขที่ 8 หมู่ 5 ตำบลกระแชง และครอบครัว นางทองขาว กลัดประเสร็ฐ บ้านเลขที่ 51/1 หมู่ 5 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อม เป็นตัวแทน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนหมู่บ้านอำเภอบางไทร มอบเงินช่วยเหลือ ครัวเรือน ละ 5,000 บาท และ เงินส่วนตัว ครอบครัวละ 1,000 บาท
นางสาวรั ตนาภา ศรีวิไชย อยุธยา

Next Post

กาญจนบุรี - รองแม๊ค นำทีม กกต.กาญจนบุรี ให้

กาญจนบุรี – รองแม๊ค นำทีม กกต.กาญจนบุรี ให้ค […]

You May Like

ข่าวภูธร