กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ออก

admin2

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ออกหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่มาให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทาง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ อาคารสโมสรสวัสดิการข้าราชการศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คณะกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ออกหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ หรือพาสปอต มาให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทาง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีประชาชนเข้าคิวเพื่อทำหนังสือเดินทาง โดยกรมการกงสุลฯ ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม  ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยตั้งจุดลงทะเบียนมีจุดวัดอุณหภูมิ ล้างมือ ป้องกันการระบาดของโรคโควิด- 19  และรับบัตรคิว กรอกประวัติตามแบบฟอร์ม และรอเรียก เป็นการให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ หรือพาสปอต ประเภทบุคคลทั่วไป  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสำนักงานหนังสือเดินทางต่าง หากผู้สนใจได้เตรียมเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง  ผู้ที่อายุ 20ปีขึ้นไปนำบัตรประจำตัวประชาชนและพาสปอตเดิน หากอายุต่ำกว่า 20 ปีให้ บิดาและมารดามาด้วย นำมาแสดงในการประกอบหนังสือเดินทางให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทาง ผู้มาใช้บริการจะเสียค่าธรรมการทำหนังสือเดินทาง 1,500 บาทในการทำพาสปอตเล่ม 10 ปี  1,000 ในการทำพาสปอตเล่ม 5 ปี ค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม 40 บาท ผู้ใช้บริการหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จะได้รับเล่มหนังสือเดินทางโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 7-10 วันทำการ โดยจะส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนด โปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์ กองหนังสือเดินทาง โทร.02 2035000 ต่อ 32451,32452

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

ชาวตำบลป่าแมต "ให้กำลังใจ กับ คณะผู้บริหาร

ชาวตำบลป่าแมต “ให้กำลังใจ กับ คณะผู้บริหาร ท […]

You May Like

ข่าวภูธร