เชียงราย บิ๊กป้อม ติดตามฟื้นฟูแหล่งน้ำ เวียงหน

admin2

เชียงราย บิ๊กป้อม ติดตามฟื้นฟูแหล่งน้ำ เวียงหนองหล่มพ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รองผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ท.ให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และคณะ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการพื้นที่ภาคเหนือ จ.เชียงราย เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เวียงหนองหล่ม และโครงการ ขุดลอกหนองมโนราห์” โดยเดินทางมารับฟังการบรรยายสรุป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติหนองมโนราห์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.เชียงราย สรุปรายงานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของจังหวัด  จากนั้นรับฟังภาพรวมการบริหารจัดการน้ำของประเทศและภาคเหนือ จาก สทนช. และการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ เวียงหนองหล่ม และพื้นที่บริเวณโดยรอบ จาก

ผอ.สทนช.ภาค1 และผอ.โครงการชลประทานเชียงราย จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบายที่สำคัญ โดยเน้นให้ สทนช. เร่งจัดทำและศึกษาแผนแม่บท พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟู เวียงหนองหล่ม ให้เสร็จโดยเร็ว พร้อมกำชับจังหวัด,กรมชลประทาน,กรมทรัพยากรน้ำ,หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งปฏิบัติตามแผนงานให้เสร็จทันเวลา เพื่อแก้ปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงราย อย่างทั่วถึง

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

ร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเ […]

You May Like

ข่าวภูธร