ผู้ว่าอุบล ปลดหนี้ให้เกษตรกรไม่ใช้งบประมาณ

admin2

ผู้ว่าอุบล ปลดหนี้ให้เกษตรกรไม่ใช้งบประมาณราชการแต่อย่างใด พร้อมขับเคลื่อนแก้จนรายครัวเรือนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไป ช่วงเช้าที่ผ่านมา 4 มีนาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำ 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู นายทรงพล วิชัยขัทคะและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ ให้กำลังใจทีมพี่เลี้ยงตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านนางทองพูล สืบลา วัย 67 ปี บ้านเลขที่ 99 บ้านสนามหมากหญ้า หมู่ 4 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ พร้อมด้วยลูกสาวผู้พิการสมองวัย 37 ปี ภายใต้กิจกรรม Kick Off การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย โดยได้มีการตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ รับทราบปัญหาความต้องการแนวทางการช่วยเหลือภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครั้งนี้ ผู้ว่าฯอุบล ได้นำถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 3,000 บาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ 2,000 บาทพัฒนาการจังหวัดมอบปัจจัยการผลิตพันธุ์พืชและพันธุ์ผัก ซึ่งครอบครัวนางทองพูน สืบลา วัย 67 ปี ไม่มีสามีได้ดูแลบุตรสาวผู้พิการทางสมองวัย 37 ปีตามลำพัง ไม่มีที่ดินทำกิน ไม่มีอาชีพและรายได้โดยได้อาศัยรายได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,400 บาทต่อเดือน มีหนี้กองทุนหมู่บ้าน 9,000 บาท ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันบริจาคเงินปลดหนี้ให้กับราษฎรรายดังกล่าวซึ่งเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้าน ในครั้งนี้ด้วยเป็นเงินบริจาค 9,000 บาทโดยไม่ใช้งบประมาณราชการแต่อย่างใดนอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบให้นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่ทีมพี่เลี้ยงตำบล และkick off การช่วยเหลือ ครัวเรือน เป้าหมาย บ้านบะไห หมู่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กรณีรายนางจินตนาโยธาราชบ้านเลขที่ 307 และนางสวาท ขนทอง บ้านเลขที่ 162 พร้อมกับเมนูแก้จนให้เลือกมากกว่า 155 เมนูเพื่อให้เกษตรกรในครัวเรือนได้เลือกช้อปตามความต้องการฟรี พร้อมมีพี่เลี้ยงตำบลกำกับดูแลครัวเรือนอย่างใกล้ชิดและรายงานผลให้พ้นเกณฑ์ปัญหาความยากจน หรือเกณฑ์จปฐ .ความจำเป็นพื้นฐาน ต่อไป

Next Post

จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบแบบผ้าลาย

จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน ผ้ […]

You May Like

ข่าวภูธร