จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบแบบผ้าลาย

admin2

จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มทอผ้าในจังหวัดอุบลราชธานี 3 มี.ค.65 ที่ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 12 หน่วยงาน นายอำเภอ25 อำเภอและกลุ่มทอผ้า 26 กลุ่ม ได้นำลายพระราชทานเพื่อไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น ให้เกิดร่วมสมัยสมารถก้าวสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารัตนราชกัญญา ตั้งพระทัยมั่นในการทรงสืบสาน พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าไทยได้ดำรงอยู่คู่แผ่นดิน

Next Post

จ.เชียงใหม่ จับหนุ่มขายยาบ้าทั่วเมือง

จ.เชียงใหม่ จับหนุ่มขายยาบ้าทั่วเมือง วันที่ 4 มีน […]

ข่าวภูธร