อำเภอไชยปราการ ปลูกพืชสมุนไพรไว้ใช้เอง

admin2

อำเภอไชยปราการ ปลูกพืชสมุนไพรไว้ใช้เอง
19 มกราคม 2565 ทางกลุ่มคณะครู และนักเรียน การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทางชาวบ้านกลุ่มผู้อาวุโสหม้อบ้านและทางวัดบ้านสันทรายปั้นหม้อ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงการเจ็บป่วยของสมาชิกในหมู่บ้าน และต้องการรักษาพยาบาลในขั้นพื้นฐานจึงต้องใช้ยาสมุนไพร และเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ หมอพื้นบ้านหมอสมุนไพรใกล้ตัว ทางครู กศน. จึงได้นำชาวบ้านและนักเรียนได้นำเอาพืชสมุนไพรที่สำคัญมาทำการเพาะปลูกเพื่อขยายพันธ์ให้มีจำนวนมากขึ้นและสามารถนำมาผลิตยาแผนไทย แผนโบราณ ในการรักษา นำโดยนายบุญมา กิติใจ อดีต ผู้ใหญ่บ้านแหนมทองคำ นายกองค์การบริหารตำบล สมาชิกจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นแกนนำ เอาต้นตระไคร้ ต้นข่า ต้นฟ้าทะลายโจร ต้นเตยหอม ต้นกระชายขาย กระชายดำ ต้นย่านาง ต้นชะเอม ต้นสาระแหน่ ต้นผักไผ(ผักแผว) มาทำการปลูกในพื้นที่แปลงนาบุญของวัดบ้านสันทราย ที่ทางวัดและชาวบ้านได้ทำกิจกรรมพืชเศรษฐกิจแบบพอเพียง ของหมู่บ้านสันทรายปั้นหม้อ โดยทางวัดยินดีให้ใช้ไม่มีกำหนดและใช้ฟรีเพื่อส่งเสริมให้มีพืชสมุนไพร และหมอเมืองหรือหมอพื้นบ้านแผนไทยโบราณ ยังคงอยุ่ร่วมสังคมและสืบสานต่อไปยังเยาวชนรุ่นใหม่ยังคงรักษาชาวบ้านสืบต่อกันไปอย่างถาวรยั่งยืน

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

ชาวตำบลป่าแมต "มั่นใจ" การทำงาน ของคณะผู้บริหารฯ

ชาวตำบลป่าแมต “มั่นใจ” การทำงาน ของคณะ […]

You May Like

ข่าวภูธร